ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

Technical Room-017: มารู้จัก มาตรฐานและรหัส (Standard and Code)

มาตรฐานและรหัส (Standard and Code)
มาตรฐาน หมายถึง การจัดหรือกำหนดรายละเอียดของชิ้นส่วนวัสดุ หรือขบวนการต่างๆ ที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประสิทธิภาพและรายละเอียดทางด้านคุณภาพของชิ้นส่วน ความมุ่งหมายที่สำคัญอันหนึ่งของมาตรฐานก็คือ การกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นส่วน เครื่องมือแต่ละอย่างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดของ เตรียม สำรอง ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

รหัส หมายถึง การจัดรายละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต และการสร้างสิ่งต่างๆ จุดมุ่งหมายของรหัสก็เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับของความปลอดภัย ประสิทธิภาพ สมรรถนะหรือคุณภาพของสิ่งนั้นๆ

รายละเอียดของมาตรฐาน รหัสความปลอดภัยหรือรหัสการออกแบบ ได้จัดตั้งขึ้นโดยองค์การหรือสมาคมต่างๆ และการตั้งชื่อขององค์การและสมาคมต่างๆ ที่ควรทราบในทางวิศวกรรม มีดังนี้


Aluminium Association (AA)American Gear Manufacturer Association (AGMA)American Institute of Steel Construction (AISC)American Iron and Steel Institute (AISI)American National Standard Institute (ANSI)American Soceity of Mechanical Engineering (ASME)American Soceity of Metal (ASM)Amer…

สถานที่เที่ยวในประเทศเวียดนาม/เรียบเรียงข้อมูลโดย ADMIN / SJ (TONAN ASIA AUTOTECH)

สถานที่เที่ยวในประเทศเวียดนาม

เรียบเรียงข้อมูลโดย ADMIN / SJ (TONAN ASIA AUTOTECH)
ซินจ่าว..เวียดนาม เวียดนามเหนือ  ฮานอย      ฮานอย ฮานอยเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 1553 มีอายุ 1,000 ปี ซึ่งเป็นปีที่จักรพรรดิลีไทโด ทรงสถาปนาพระราชวังทังลองขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ ตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองอีกหลายครั้ง ฮานอย แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ นับเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนนเราสามารถเห็นตึกสไตล์โคโลเนียลอยู่เรียงรายสองข้างทาง     ฮานอย ในภาษาเวียดนาม ฮา แปลว่า แม่น้ำ นอย แปลว่า ข้างใน ฮานอยตั้งอยู่ใจกลางสันดอนลุ่มแม่น้ำแดงในภาคเหนือของประเทศ มีทะเลสาบน้อยใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมีทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง โฮฮว่านเกี๋ยม นับเป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงของประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย ดังนั้นเมื่อคุณเดินทางมาถึงฮานอยจุดแรกที่ควรไม่ควรพลาดคือการไปริ่มต้นที่ ทะเลสาบฮว่าเกี๋ยม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีถนนสายเล็กๆ 36 สายตัดสลับกันไปมา ชาวเวียดนามเรี…