ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2015

วันจักรี (Chakri day) / Admin SD (Tonan Asia Autotech)

วันจักรี ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี (วันเสาร์) เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์


วันจักรี สำคัญอย่างไร

วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ
ประวัติวันจักรี (Chakri day)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพ…

แนะนำสินค้าโปรโมชั่น เครื่องวัดความชื้นวัสดุ

เกจวัดความชื้น วัดความชื้นได้ 0~ 80 %10 หมวดหมู่ชนิดวัสดุในการวัด เช่น ไม้ คอนกรีต กระดาษ ผัก ธัญพืชใช้ระบบ Microprocessorจอภาพ LCD ขนาดใหญ่ 4 หลักสูง 10 มม.LED 3 สี แสดงค่าสภาพการวัดโดยกำหนดช่วงการวัด ได้ใช้งานง่าย วัดได้ทั้งแบบ เข็ม ( Code 00-09 ) และสัมผัสผิว ( Code 10-20 )ค่าความถูกต้อง +/- 0.5 % n หรือ +/- 0.5 %ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ได้ใช้งาน ภายใน 5 นาทีรายละเอียดเพิ่มเติม ดูโปรโมชั่นสินค้าอื่นๆ

ลุ้นรางวัลโคมไฟ LED รูปผึ้งน้อย ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะ